Privacybeleid

Privacybeleid

Informatie overeenkomstig art. 13 d. lgs. 196/2003 en EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR). Op grond van art. 13 d. lgs. 196/2003 (hierna T.U.) en EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) heeft TENIMENTI FANINI s.a.s. di F. Fanini & C. Soc. Agricola informeert u over het volgende:

1. Soorten verzamelde gegevens.
Tijdens de registratie worden bepaalde gegevens gevraagd die nodig zijn voor het gebruik van onze dienst: - e-mailadres, naam, voornaam en telefoonnummer om aanvragen op de site te doen. Wij verzamelen ook gegevens van de navigatie op onze site. Om de toegang tot de site te volgen, gebruiken wij Google Analytics-cookies van Google. Meer informatie over cookies is te vinden op de speciale pagina https://www.postedelchiugi.it/cookie-policy.php. U kunt de site www.postedelchiugi.it anoniem bezoeken door gebruik te maken van de incognito navigatiemodus die in alle belangrijke browsers beschikbaar is. NB. Het invullen van de formulieren op de site is voorbehouden aan personen ouder dan 16. Wij aanvaarden dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele valse verklaringen. Indien wij kennis krijgen van het bestaan van onware verklaringen, zullen wij overgaan tot de onmiddellijke verwijdering van de verkregen persoonsgegevens.

2. Doel van de gegevensverwerking.
De verwerking van persoonsgegevens is gericht op de correcte vervulling en volledige uitvoering van de contractuele relatie met de klant, alsmede op het activeren van de registratie van klanten/gebruikers op de website van TENIMENTI FANINI s.a.s. di F. Fanini & C. Soc. Agricola, en om het gebruik van telematicadiensten, beschikbaar op de site zelf, door de klanten en/of gebruikers mogelijk te maken.

3. Modaliteiten van gegevensverwerking.
De verwerking vindt plaats door middel van de in artikel 4 lid 1 letter a) T.U. genoemde handelingen, te weten: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, raadplegen, verwerken, wijzigen, selecteren, extraheren, vergelijken, gebruiken, onderling koppelen, afschermen, mededelen, wissen en vernietigen van gegevens. De bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met of zonder hulp van elektronische of anderszins geautomatiseerde hulpmiddelen. De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven aangegeven doeleinden te verwezenlijken, alsmede om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voor dezelfde doeleinden zijn opgelegd.

4. Verstrekking van gegevens.
Het verstrekken van persoonsgegevens geschiedt vrijwillig door de klant/gebruiker en is noodzakelijk om de in punt 1 bedoelde activiteiten uit te voeren. Elke weigering van de betrokkene om persoonsgegevens te verstrekken maakt het onmogelijk de in punt 1 bedoelde activiteiten uit te voeren. Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt en aan derden worden meegedeeld voor reclame-, promotie- en/of marketingdoeleinden, mits de betrokkene daarmee instemt.

5. Mededeling van gegevens.
De persoonsgegevens mogen voor de in punt 1 genoemde doeleinden worden meegedeeld aan alle derden aan wie de mededeling noodzakelijk is voor de correcte verwezenlijking van de in punt 1 genoemde doeleinden, alsmede om te voldoen aan de fiscale, administratieve en/of andere verplichtingen waarin de geldende wetgeving voorziet.

6. Rechten van de belanghebbende.
Overeenkomstig artikel 7 van de Geconsolideerde Wet, de betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen over het al dan niet bestaan van hem betreffende persoonsgegevens, alsook het recht om ge√Įnformeerd te worden over de bron van de gegevens, de doeleinden en methoden van de verwerking, de bij de verwerking toegepaste logica, de identificatiegegevens betreffende de voor de verwerking verantwoordelijke en de entiteiten aan wie of waarvan de gegevens kunnen worden meegedeeld; de betrokkene heeft ook het recht om bijwerking, rectificatie en integratie van de gegevens, alsmede wissing, anonimisering of afscherming van onwettig verwerkte gegevens te verkrijgen; de betrokkene heeft het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens. De betrokkene kan te allen tijde nadere toelichting vragen over de verwerking van zijn/haar gegevens door te schrijven naar info@postedelchiugi.it.

7. Gegevensbeheerder.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TENIMENTI FANINI s.a.s. di F. Fanini & C. Soc. Agricola | P.I. 01918170547 | Vocabolo Giorgi 52, 06061 (Pg) | Umbria | Itali√ę.